Sätila och Ubbhult

Senast uppdaterad den 12 november 2019

Nedan finns antagna detaljplaner för Sätila och Ubbhult. Dessa planer har vunnit laga kraft.

Publicerad av: Marks kommun