Sätila och Ubbhult

Senast uppdaterad den 23 maj 2017

Nedan finns antagna detaljplaner för Sätila och Ubbhult. Dessa planer har vunnit laga kraft.

Publicerad av: Marks kommun