Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Skene och Skene skog

Senast uppdaterad den 10 december 2019

Nedan finns antagna detaljplaner för Skene och Skene skog. Dessa planer har vunnit laga kraft.

Publicerad av: Marks kommun