Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Torestorp

Senast uppdaterad den 16 mars 2016

Nedan finns antagna detaljplaner för Torestorp. Dessa planer har vunnit laga kraft.

Publicerad av: Marks kommun