Granskningsutställning av detaljplan för fastigheten Horred 9:7, Horred

Senast uppdaterad den 5 juli 2021

Denna detaljplan syftar till att möjliggöra bebyggelse av radhus och flerbostadshus i Horred.

Detaljplanen bedöms förenlig med gällande översiktlig planering. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6–8§§.

Utställningslokaler:
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna, öppettider vardagar 08-16

Synpunkter på planförslaget kan lämnas skriftligt senast den 16 september 2021 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Samhällsutvecklingsenheten, 511 80 Kinna, eller via E-post: sue@mark.se

Publicerad av: Marks kommun