Granskningsutställning av detaljplan för fastigheten Skene 72:1 i Skene

Senast uppdaterad den 30 juni 2021

Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kungsfors köpcenter med i huvudsak bostäder, men även en viss del verksamheter, i ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik, service och naturområden.

Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde med ca 250 bostäder och en förskola kan uppföras söder om Kungsfors köpcenter. I norra delen tillåts även centrumverksamhet, som kan bli ett komplement till de verksamheter som finns i köpcentret och en övergång mellan bostadsområdet och köpcentret.

Granskningshandlingar finns även tillgängliga under tiden 2021-06-23 – 2021-09-16 på:
- Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna, öppet vardagar 10.00–14.00
- Entré till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna, öppet vardagar 08–16
- Biblioteket i Skene, under ordinarie öppettider
- Kommunens hemsida, www.mark.se.

Synpunkter på planförslaget kan lämnas skriftligt till:
Plan- och byggnadsnämnden, Samhällsutvecklingsenheten, 511 80 Kinna, senast 2021-09-16, eller via E-post: sue@mark.se

Publicerad av: Marks kommun