Samråd och granskning

Senast uppdaterad den 2 januari 2020

På sidorna här under kan du ta del av de planförslag som ställs ut på samråd och granskning just nu.

Du kan också lämna synpunkter på planprojekt via kommunens hemsida - se sidan Lämna synpunkter i menyn eller klicka här för att komma till den.

Publicerad av: Marks kommun