Samråd och granskning

Senast uppdaterad den 21 maj 2021

På sidorna här under kan du ta del av de planförslag som ställs ut på samråd och granskning just nu.

Du kan också lämna synpunkter på planprojekt via kommunens hemsida - se sidan Lämna synpunkter i menyn eller klicka här för att komma till den.

Planprojekt som nu finns tillgänliga på samråd eller granskning:

  • Detaljplan för Assberg 4:17, Skene
    Granskning 21 maj - 28 juni 2021.
  • Detaljplan för Melltorp 3:5 med flera, Hyssna
    Granskning 21 maj - 18 juni 2021.
  • Ändring av detaljplan för Assberg 3:21, Skene.
    Samråd 25 mars - 21 maj 2021.

Publicerad av: Marks kommun