Del av Assberg 1:30, Ängahagen etapp 1

Senast uppdaterad den 8 mars 2017

Denna detaljplan syftar huvudsakligen till att tillskapa nya bostäder i Skene. Planen tillåter flerbostadsbebyggelse i form av radhus med en totalhöjd av max 7.2 meter.

Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 8 mars – 7 april 2017.

Utställningslokaler:

‐ Bygg‐ och miljökontoret, Mor Kerstins väg 13, Kinna öppettider vardagar 08‐16
‐ Biblioteket i Skene, under ordinarie öppettider
Förslaget finns också utlagt under Dokument här nedan.

Samrådsmöte 16 mars

Kommunen bereder tillfälle till samrådsmöte den 16 mars kl 15‐18.
Alla intresserade hälsas välkomna att boka tid! Kontakta handläggare, Anna Häggson, 0320‐21 71 97, anna.haggson@mark.se, för eventuella frågor eller tidsbokning. Plats: Bygg‐ och miljökontoret, Mor Kerstins väg 13 i Kinna.

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per
brev till Plan‐ och byggnadsnämnden, 511 80 Kinna, senast den 7 april
2017. Fax nr 0320-35948. E‐post pbn@mark.se.
För eventuellt ytterligare information, kontakta planenheten på Bygg‐ och
Miljökontoret, tel 0320‐21 70 00.

Publicerad av: Marks kommun