Granskning: Detaljplan för Sätila Hägnen 3:2 med flera, Ubbhult

Senast uppdaterad den 30 juni 2020

Förslag till detaljplan för Sätila-Hägnen med flera, Ubbhult har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har, 2020-06-17, beslutat genomföra granskning.
Detaljplanen syftar huvudsakligen till att ersätta byggnadsplan för fritidsboende från 1964 med ny detaljplan som tillåter åretruntboende. Detaljplanen har utförts parallellt med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.

Detaljplanen bedöms förenligt med gällande översiktlig planering. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6-8 §§.

Planförslaget finns utställt för granskning under perioden 2020-07-01--09-25.

UTSTÄLLNING

  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna. 
    Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.

Observera att öppettider och mottagning kan variera under Coronatider.

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till 
Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80  Kinna eller 
e-post: sue@mark.sesenast den 25 september 2020.

SYNPUNKTER
Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

För mer information kontakta planarkitekt Afshin Ghafoori, telefon 0320 217837 eller e-post: afshin.ghafoori@mark.se

Publicerad av: Marks kommun