Detaljplan för Sätila-Hede 6:2 och 6:5 samt del av Sätila 4:3 och 5:15

Senast uppdaterad den 23 oktober 2018

Granskningstid 2018-10-25 – 2018-12-07

Publicerad av: Marks kommun