Förslag om upphävande av del av detaljplan 1563-1055, Skene

Senast uppdaterad den 11 februari 2019

Förslag till hävning av del av detaljplan 1563-1055, Skene har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

 Plan- och byggnadsnämnden har genom delegationsbeslut 2019-01-30 beslutat att genomföra samråd. Detaljplanen har prövats med förenklat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen SFS 2010:9009.
Planens syfte är att upphäva en del av detaljplan 1563-1055 för att motverka planstridighet och legalisera befintlig markanvändning.

Planförslag i form av planbeskrivning finns tillgänglig under
tiden 2019-02-11--2019-03-22 på:

- Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet måndag-fredag 08:00-16:00.

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna.
  Öppet måndag-fredag 08:00-16:00

Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligt senast 2019-03-22 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller e-post: detaljplan@mark.se

Har du frågor? Kontakta planarkitekt Afshin Ghafoori telefon 0320 21 78 37
eller e-post afshin.ghafoori@mark.se

Publicerad av: Marks kommun