Samråd: Förslag till detaljplan för del av Aratorp 7:4

Senast uppdaterad den 29 april 2019

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Aratorp 7:4, har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2019-04-24 att genomföra samråd.

Detaljplanen syftar huvudsakligen till att möjliggöra utökning och utveckling av befintlig kemisk industri med ytterligare lagerbyggnad.

Detaljplanen bedöms förenlig med gällande översiktsplan. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardutförande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6-8 §§.

Planförslaget finns utställt för samråd under tiden 30 april - 29 maj 2019
på följande platser:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna.
    Öppet mån-fre 08:00-16:00.
  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet mån-fre 08:00-16:00
  • Biblioteket, Idrottsvägen 9, Fritsla.
    Öppet under bibliotekets ordinarie öppettider.

Du som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till
Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80  KINNA eller mejla
e-post detaljplan@mark.se senast den 29 maj 2019.

För mer information kontakta Planhandläggare Lena Bodén telefon
0320 21 71 85 eller lena.bodén@mark.se på Samhällsutvecklingsenheten.

 

Publicerad av: Marks kommun