Granskning: Detaljplan för Hotellet 1 och del av Kinna 24:83, Kinna

Senast uppdaterad den 7 november 2019

Förslag till detaljplan för Hotellet 1 och del av Kinna 24:83, Kinna, upprättad 2019-01-24, reviderad 2019-09-26. Detaljplanen syftar huvudsakligen till att pröva att nyttja befintlig byggnad på fastigheten Hotellet 1 i Kinna för bostäder i form av seniorboende samt att behålla befintliga verksamheter. Planen tillåter centrum och bostadsändamål.

Detaljplanen bedöms förenlig med gällande översiktlig planering. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6-8 paragrafen.

Planförslaget finns utställt för granskning under perioden
2019-11-07--12-20.

UTSTÄLLNING

  • Biblioteket i Skene, Gästgivaregatan, Skene. Bibliotekets ordinarie öppettider.
  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna.
    Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.

MER INFORMATION
kontakta handläggare Hani Alsayah, telefon 0320 21 70 40 eller
e-post hani.alsayah@mark.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna

SYNPUNKTER

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80  KINNA eller e-post: detaljplan@mark.se senast 2019-12-20.

Publicerad av: Marks kommun