Samråd: Detaljplan för Hotellet 1 och del av Kinna 24:83

Senast uppdaterad den 27 februari 2019

Förslag till detaljplan för Hotellet 1 och del av Kinna 24:83, Marks kommun, upprättad 2019-01-24. Detaljplanen syftar huvudsakligen till att pröva att nyttja befintlig byggnad på fastigheten Hotellet 1 i Kinna för bostäder i form av seniorboende samt att behålla befintliga verksamheter. Detaljplanen tillåter centrum och bostadsändamål.

Detaljplanen bedöms förenligt med gällande översiktlig planering. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6--8§§.

Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 26 februari-9 april 2019 på följande platser:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna
    Öppet mån-fre 08:00-16:00
  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet mån-fre 08:00-16:00
  • Skene bibliotek, Gästgivaregatan 7, Skene. Under bibliotekets öppettider.

För mer information, frågor eller tidsbokning kontakta handläggare
Hani Alsayah, telefon 0320 21 70 40 eller hani.alsayah@mark.se
Plats: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13 i Kinna.

De som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80  Kinna eller e-post: detaljplan@mark.se senast den 9:e april 2019.

Publicerad av: Marks kommun