Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Samråd: Detaljplan för Skene 72:1, Skene

Senast uppdaterad den 15 mars 2021

Förslag till utökat område gällande detaljplan för del av Skene 72:1 med flera, Skene, har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kungsfors köpcenter med i huvudsak bostäder, men även en viss del verksamheter, i ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik, service och naturområden.
Syftet med att utöka planområdet är att möjliggöra en ombyggnad av korsningen mellan väg 156 (Örbyvägen), Håvengatan och Hedbovägen till cirkulation för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Planförslaget finns nu tillgängligt i form av plankarta och planbeskrivning  för  eventuella synpunkter. 

SAMRÅD
Samrådshandingar finns tillgängliga under tiden 2021-03-15--04-02 på:

  • Entré 1, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna

Alla som berörs av detaljplanen uppmanas att ta del av handlingarna och lämna synpunkter digitalt på grund av rådande pandemi.

SYNPUNKTER
Synpunkter på planförslaget kan lämnas skriftligt till: Plan- och byggnads- nämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller e-post: sue@mark.se 
senast 2021-04-04.

INFORMATION

Har du frågor, kontakta handläggare Hani Alsayah, telefon 0320–21 70 40 eller 
e-post:  
hani.alsayah@mark.se.

Publicerad av: Marks kommun