Samråd: Detaljplan för del av Skene 72:1 med flera, Skene

Senast uppdaterad den 30 oktober 2019

Förslag till detaljplan för del av Skene 72:1 med flera, Skene har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med planen är att utveckla området kring Kungsfors köpcenter med i huvudsak bostäder, men även en viss del verksamheter, i ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik, service och naturområden.

Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde med cirka 250 bostäder och en förskola kan uppföras söder om Kungsfors köpcenter. I norra delen tillåts även centrumverksamhet som kan bli ett komplement till de verksamheter som finns i köpcentret och en övergång mellan bostadsområdet och köpcentret.

Samrådshandlingar i form av planbeskrivning, plankarta och illustrationskarta finns tillgängliga under tiden 2019-10-29--12-13 på

  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet måndag-fredag 08.00-16.00
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna
    Öppet måndag-fredag 08.00-16.00
  • Biblioteket, Gästgivaregatan, Skene. Öppet under bibliotekets ordinarie öppettider.

SYNPUNKTER
på förslaget kan lämnas skriftligt till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan,
511 80 Kinna senast 2019-12-13 eller via e-post detaljplan@mark.se

HAR DU FRÅGOR?
Kontakta handläggare Hani Alsayah telefon 0320 21 70 40 eller hani.alsayah@mark.se

Publicerad av: Marks kommun