Horred tätortsplan

Senast uppdaterad den 23 augusti 2021

Horred tätortsplan är framtagen genom ett samarbete mellan Horredsbygdens byalag, politiker och tjänstemän från dåvarande bygg- och miljökontorets byggenhet. Under ett drygt halvår hölls det sex möten som resulterat i en utställning på biblioteket i Horred. Tätortsplanen finns nu att ta del av på denna sida.

Horred tätortsplan redovisar bakgrund och behov, planeringsförutsättningar, infrastruktur (vägar, järnväg och grön infrastruktur), centrumutveckling och utveckling av nya bostäder.

Intentionen med arbetsmetoden från kommunens sida var att generera plan- och byggprocesser för att sätta fart på bostadsmarknaden i Horred. Under arbetsgången fanns två fokus: utveckling av nya bostäder och centrumutveckling.

En tätortsplan kan beskrivas som en enklare form av underlag för beslut. Syftet är i första hand att finna möjligheter till utveckling. Processen med en tätortsplan är inte juridiskt bunden utan har i det här fallet snarare handlat om en dialog mellan lokalbefolkningen och kommunens tjänstepersoner inom fysisk planering. 

Horred tätortsplan finns att ta del av längst ner på denna sida.

Publicerad av: Marks kommun