Horred tätortsplan

Senast uppdaterad den 23 april 2018

Horred tätortsplan har tagits fram genom ett samarbete mellan Horredsbygdens byalag, politiker och tjänstemän från Bygg- och miljökontorets byggenhet. Under ett drygt halvår har det hållits sex möten som resulterat i en utställning som nu finns på biblioteket i Horred.

Utställningen Horred tätortsplan kommer att finnas utställd under tiden 2018-04-10—05-26. Planen visar bakgrund och behov, planeringsförutsättningar, infrastruktur (vägar, järnväg och grön infrastruktur), centrumutveckling och utveckling av nya bostäder.

Intentionen med arbetsmetoden från kommunens sida har varit att generera plan- och byggprocesser för att sätta fart på bostadsmarknaden i Horred. Under arbetsgången har vi haft två fokus, utveckling av nya bostäder och centrumutveckling.

En tätortsplan kan beskrivas som en enklare form av underlag för beslut. Syftet är i första hand att finna möjligheter till utveckling. Processen med en tätortsplan är inte juridiskt bunden utan ses snarare som ett dialog mellan lokalbefolkningen och kommunens planeringskompetens. Dialogen bidrar till att skapa gemensam framtidstro och ökad attraktivitet. 

Publicerad av: Marks kommun