Kinna centrum

Senast uppdaterad den 6 juli 2021

Som kommunens centralort är Kinnas utveckling relevant för hela Marks kommun. För närvarande pågår ett arbete med att upprätta en målbild som ska beskriva vilken plats Kinna centrum ska vara år 2030.

Kinna är hela kommunens centralort och Kinna centrums attraktivitet spelar därför roll för hur Marks kommun kommer att uppfattas och utvecklas över tid. 

Behov av en samlad bild

Kinna är en plats där det för närvarande pågår ett flertal större samhällsbyggnadsprojekt, som exempelvis byggnationen av den nya Lyckeskolan och projekteringen av ett nytt resecentrum. Inom en nära förestående framtid planeras även flera större bostadsprojekt genomföras. På grund av ett identifierat behov av att få en samlad bild av allt detta och en samordning mellan olika aktörer upprättas nu Målbild Kinna centrum 2030, som baseras på en medborgardialog. Dialogprocessen genomförs under hösten 2020 och våren 2021. Ett förslag till målbild avses behandlas politiskt för antagande efter sommaren 2021. Det går att läsa mer om det pågående målbildsarbetet här på hemsidan. 

Publicerad av: Marks kommun