Kinna centrum

Senast uppdaterad den 13 oktober 2021

Som kommunens centralort är Kinnas utveckling relevant för hela Marks kommun. Nu har kommunstyrelsen antagit en målbild för Kinna centrum 2030.

Kinna är hela kommunens centralort och Kinna centrums attraktivitet spelar därför roll för hur Marks kommun kommer att uppfattas och utvecklas över tid. 

Behov av en samlad bild

Målbilden för det framtida Kinna centrum som antogs av kommunstyrelsen den 29 september 2021 utgör en samlad bild över alla de samhällsutvecklingsprojekt som nu pågår i centrum och ska fungera som en inspiration och vägledning både för kommunen och andra aktörer. 

Målbilden har baserats på en medborgardialog och det går att läsa mer både om processen som ledde fram till målbilden och att ta del av densamma här på hemsidan.  

Publicerad av: Marks kommun