Kinna centrum

Med hjälp av en jättelik karta och frigolitklossar kunde deltagarna skapa sin framtidsbild av Kinna centrum. Bild: Magnus Larsson

Foto: Med hjälp av en jättelik karta och frigolitklossar kunde deltagarna skapa sin framtidsbild av Kinna centrum. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 18 augusti 2020

Kinnas framtida utveckling stod i fokus för en tid sedan, när näringsliv, föreningar, politiker, tjänstemän och andra Markbor träffades. Nu kan du se filmen från den stora workshopen.

Titta nedan eller klicka här för att komma till filmen!

En samling på drygt 60 personer samlades under eftermiddagen den 23 januari 2018 på Rydal. Tankar hördes högt, byggklossar flyttades runt och kontakter togs kors och tvärs i rummet.
Evenemanget blev en mycket positiv start för planeringen av nya Kinna centrum.
Som verktyg fanns en stor karta utlagd på golvet och byggklossar i frigolit, formade efter befintliga och nya byggnader.

Olika frågor diskuterades

Deltagarna delades in i grupper och diskuterade önskvärd utveckling utifrån frågor som:

 • Kulturhus eller höga hus i den vackra staden?
 • Hur bildas tätorter?
 • Vilka förutsättningar behövs för att gynna en tillväxt?

Några frågor lyftes upp inledningsvis och många svar kom fram vid gruppernas roliga och intensiva redovisningar.
En av de utifrån kommande gästerna, arkitekturskribenten Mark Isitt, kommenterade workshopen som sällsynt framgångsrik och konkret i sitt upplägg.
Deltagande fastighetsägare, handlare och företagare i Marks kommun visade stor vilja och engagemang för att gemensamt skapa ett ännu mer attraktivt Kinna centrum.

Vill se blandad bebyggelse

Mest talades det om blandad bebyggelse med såväl handelsytor, kontor och bostäder, skola och idrott, vackra torg och parker och inte minst konkreta förslag till att ta vara på det vackra landskapet och närheten till det vilda vattnet i Viskan.

Samverkan är nyckeln till bra resultat

Grupperna presenterade sina fantasifulla förslag med stor inlevelse och visst fanns där idéer som gick i rakt motsatta riktningar som t ex en bilfri stad och en stad med tät trafik eller en bebyggelse i historisk skala och en siluett med höga punkthus men så skall stadsplanering gå till.

Först ska vi ut och visa vad vi vill och sedan försöka förstå varandras intressen och kompromissa.
Det viktiga är att se en större gemensam bild av framtiden. Nyckeln till ett gott resultat är samverkan.

Här är huvuddragen i förslagen

Här nedan ett försök till sammanfattning av alla härliga förslag som redovisades:

 • Storgatan genom centrum och en tydlig entré.
 • Stadsdelen formas med stor omsorg.
 • Förtätad blandstad, bostäder, handel, kontor.
 • Bygga för alla, hyresrätter och bostadsrätter.
 • Parkering, inlastning, skyddsrum under mark.
 • Utveckla stråktänkandet, primärt, sekundärt.
 • Skapa torg, parker, mer kultur, närhet till natur.
 • Naturliga promenadstråk ned till Viskan.
 • Pröva möjlighet till högre hus.
 • Siluett och landmärke från motorväg.
 • Historisk skala och arkitektur ska leva vidare.
 • Skolan är en kunskapsborg i centrum.
 • Många barn ger liv åt stadsdel.
 • Idrott och event i arena lockar folk.

Fortsättningen av projektet

Under våren 2018 pågår ett så kallat programskede.
Vi målar fortfarande med stor pensel men pratar samtidigt med intresserade exploatörer om ekonomi och upplåtelseformer och håller den breda medborgardialogen öppen genom utställningar och olika föredrag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är formell styrgrupp för kommunens arbete men projektet rapporterar också kontinuerligt till Näringslivsrådet och Centrumgruppen.

Öppnar en ny mötesplats

Ett första steg nu i samband med denna återrapportering är att öppna en kontinuerlig mötesplats i Punktenhusets tidigare cafélokal. Här ska vi kunna läsa om senaste nytt, lämna egna synpunkter och delta i olika arrangemang framöver.
En mer formell utställning av programförslag bedöms kunna vara klart innan sommaren och därmed öppna för ett skarpt förslag till ny detaljplan under tidig höst.

Tack till alla deltagare

Avslutningsvis vill vi från Bygg- och miljökontoret som arrangerade denna workshop tacka alla för en riktig kämpainsats, tacka för alla glada tillrop och hela den positiva stämning som präglat processen hittills.

 

Nedan kan du också se utställningen om Kinna centrum i pdf-format.

Publicerad av: Marks kommun