Mor Kerstins sommartorg

Senast uppdaterad den 30 mars 2022

På Mor Kerstins torg planeras för ett sommartorgprojekt under 2022, som en del i den fortsatta diskussionen om hur vi vill att centrum ska se ut och fungera på sikt.

Målbilden är bakgrunden

Bakgrunden till sommartorgprojektet är den målbild för Kinna centrum 2030, som godkändes av kommunstyrelsen under hösten 2021. Sommartorgprojektet har initierats och drivs av en arbetsgrupp, bestående av representanter från den kommunala tjänstemannaorganisationen, fastighetsägare och näringsidkare i Kinna centrum. 

Vad är ett sommartorg?

Syftet med sommartorget är att skapa liv och attraktivitet i Kinna centrum, samtidigt som det också innebär att vi fortsätter samtalet om hur vi vill att våra gemensamma ytor ska se ut och fungera på längre sikt.

Arbetet med sommartorget är fortfarande ganska tidigt i planeringsstadiet, men det kommer att innehålla en del temporära möbler, extra blommor och andra utsmyckningar. Sannolikt kommer även en del olika aktiviteter att genomföras i anslutning till sommartorget. Kanske en uteservering? 

Har du en idé om hur du eller ditt företag eller förening kan bidra till sommartorget och till att göra Kinna centrum till en roligare plats sommaren 2022? Kontakta stadsarkitekt Lisa Heller! 

Publicerad av: Marks kommun