Informationsmöte 17 december 2020

Senast uppdaterad den 25 januari 2021

Som en del i arbetet med Målbild Kinna centrum 2030 genomfördes den 17 december 2020 ett digitalt informationsmöte. Detta möte finns nu att ta del av i efterhand här.

 

Den 17 december 2020 genomfördes ett digitalt informationsmöte där stadsarkitekt Lisa Heller informerade om den pågående dialogprocessen som ska ligga till grund för den målbild för ett framtida Kinna centrum som nu tas fram.

Informationen på mötet kretsade framförallt kring hur dialogprocessen är utformad. Den digitala perspektivinsamlingskarta som används för att samla in perspektiv under dialogprocessens lyssnadefas lanserades också i samband med mötet. 

Publicerad av: Marks kommun