Informationsmöte 17 december 2020

Senast uppdaterad den 7 april 2021

Som en del i arbetet med Målbild Kinna centrum 2030 genomfördes den 17 december 2020 ett digitalt informationsmöte där stadsarkitekt Lisa Heller informerade om det pågående arbetet.

Vad handlade informationen om?

Informationen på mötet kretsade framförallt kring det uppdrag från kommunstyrelsen som arbetet utgår ifrån, hur dialogprocessen är utformad - i enlighet med Sveriges kommuner och regioners modell för medborgardialoger i komplexa frågor - syftet med dialogprocessen och vad som just då hände i arbetet.

Den digitala perspektivinsamlingskarta som användes för att samla in perspektiv under dialogprocessens lyssnadefas lanserades också i samband med mötet. 

Under Dokument, här på sidan, kan du ta del av den presentation som visades på mötet.

Har du frågor eller funderingar om det pågående målbildsarbetet får du gärna kontakta stadsarkitekt Lisa Heller på kontaktuppgifterna som du hittar under Kontaktinformation här på sidan.

Publicerad av: Marks kommun