Informationsmöte 30 mars 2021

Senast uppdaterad den 15 april 2021

Som en del i arbetet med Målbild Kinna centrum 2030 genomfördes den 30 mars 2021 ett digitalt informationsmöte. Detta möte finns nu att ta del av i efterhand här.

Den 30 mars 2021 genomfördes ett digitalt informationsmöte där stadsarkitekt Lisa Heller informerade om den pågående dialogprocessen som ska ligga till grund för den målbild för ett framtida Kinna centrum som nu tas fram.

Informationen på mötet kretsade framförallt kring resultaten från den perspektivinsamling som genomfördes under vinter 2020-2021. Utöver det informerades det om vad som för närvarande händer i arbetet - och vad som kommer härnäst.

 

Här kan du ta del av den inspelade informationen.

 

Publicerad av: Marks kommun