Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Visionen av nya Kinna centrum växer fram

Senast uppdaterad den 26 juni 2019

Skola, idrottshallar, bostadskvarter, grönområden och ny parkeringslösning - här är den nya ideskissen över Kinna centrum.

Idéskissen presenterades vid styrgruppen för Kinna centrum och nya Lyckeskolans möte strax innan midsommar.

Bilden ovan är som sagt en idéskiss men visar hur Kinna kan komma att utvecklas.

Byggnationen av nya Lyckeskolan är redan i antågande med ny tillfart från Boråsvägen och skolgård samt grönutrymmen i söder.

Granne med den nya skolan har byggnaden med de två idrottshallarna ritats in. En ny parkeringslösning har i sin tur förlagts på andra sidan idrottshallarna - såväl nära till skola, idrott som centrum med dess handel och kontor samt bostäder. Avsikten är att lösningen ska täcka behovet av p-platser och att man ska kunna ta bilen till centrum.

Bostadskvarter i söder

Söderut där den tidigare Knalleskolan med annex låg är tanken att nya bostadskvarter kan förläggas, med utsikt över Viskadalen. Exakt utformning och antal nya bostäder är inte fastlagt.

Det finns redan ett flertal intresserade exploatörer som vill vara med och utforma nya Kinna centrum.

- Jag bedömer att det är fortsatt attraktivt att bygga i Kinna, konstaterar Mats Lilienberg, kommundirektör.

Så ser fortsättningen ut

Arbetet fortsätter nu med att ta fram en planskiss över området, som väntas vara framme i höst. Då är det också tänkt att ske en markanvisning, antingen direkt eller via en tävling.

Nästa år planeras detaljplanen vara framme, år 2021 kan projektering ske med byggnation år 2023.

Publicerad av: Marks kommun