Perspektivinsamling om Skene centrum

Senast uppdaterad den 24 mars 2022

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter och idéer på hur Skene centrum ska utvecklas framåt! Klicka dig in i vår digitala perspektivinsamlingskarta och ta del av förslagen som har baserats på intervjuer om platsen och lämna egna synpunkter.

Sedan början av 2022 pågår arbetet med att ta fram en målbild för Skene centrum 2035. Målbilden ska baseras på en dialogprocess, utformad i enlighet med Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) modell för medborgardialoger i komplexa frågor och under våren genomförs den så kallade perspektivinsamlingsfasen, som syftar till att inhämta en stor bredd av perspektiv och tydliggöra vilka frågor som är viktiga att prata om i den kommande dialogfasen. 

Perspektivinsamlingen genomförs genom inläsning av tidigare material, intervjuer med en stor bredd av olika personer, riktad dialog med ungdomar och nu även möjligheten att lämna synpunkter i en digital karttjänst. I karttjänsten kan du ta del av förslag och idéer om platsens framtida utveckling, som har formulerats utifrån vad andra människor hittills har sagt om det framtida Skene centrum. Du kan både välja att reagera och kommentera dessa och att lämna helt egna förslag och tankar. Klicka på bilden nedan för att komma till karttjänsten. 

Skärmklipp föreställande 3d-modellen över centrala Skene

Karttjänsten finns öppen från den 24 mars 2022 och stängs den 31 maj 2022. Insamlade synpunkter kommer tillsammans med övrigt underlag från perspektivinsamlingen att ligga till grund för den kommande dialog, som målbilden sedan ska baseras på. 

P.S. Vi planerar även för ytterligare dialoginsatser på plats i Skene centrum under det första halvåret 2022. Håll utkik efter mer info. 

Publicerad av: Marks kommun