Antagen översiktsplan

Senast uppdaterad den 23 oktober 2023

Här kan du ta del av den gällande översiktsplanen för Marks kommun, som antogs av kommunfullmäktige 2017-04-20 och vann laga kraft 2017-05-25.

Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt och politiskt styrdokument för kommunen och det är en kommunal skyldighet att ha en aktuell översiktsplan. 

Antagna fördjupningar i översiktsplanen hittar du i strukturen till vänster.  

Kf = Antagen i kommunfullmäktige
Lk = Laga kraft

Publicerad av: Marks kommun