Antagna fördjupningar av översiktsplanen

Senast uppdaterad den 11 juli 2023

Här hittar du kommunens gällande fördjupade översiktsplaner

En fördjupad översiktsplan är vägledande i ett område där kommunen vill vägleda utvecklingen mer i detalj än vad översiktsplanen gör. Det kan gälla till exempel ett utvecklingsområde i staden, en hel tätort eller ett större verksamhetsområde på landsbygden. 

 

Marks kommun har fördjupade översiktsplaner för de flesta av våra orter med omland. I kartan nedan kan du se området som den fördjupade översiktsplanen gäller för. För att läsa vad som gäller inom respektive område får du läsa vidare i dokumenten listade nedan. 

 

 

Nedan listas antagna fördjupningar av översiktsplanen. 

Kf = Antagen i kommunfullmäktige
Lk = Laga kraft

Publicerad av: Marks kommun