Antagna fördjupningar av översiktsplanen

Senast uppdaterad den 19 augusti 2021

Nedan listas antagna fördjupningar av översiktsplanen.

Antagna översiktsplaner hittar du i strukturen till vänster. 

Kf = Antagen i kommunfullmäktige
Lk = Laga kraft

Publicerad av: Marks kommun