Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Antagna fördjupningar av översiktsplanen

Senast uppdaterad den 16 mars 2016

Nedan listas antagna fördjupningar av översiktsplanen.

Antagna översiktsplaner hittar du i strukturen till vänster. 

Kf = Antagen i kommunfullmäktige
Lk = Laga kraft

Publicerad av: Marks kommun