Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Antagen översiktsplan

Senast uppdaterad den 28 november 2018

Här kan du ta del av den översiktsplan för Marks kommun som antogs av kommunfullmäktige 2017-04-20, laga kraft 2017-05-25.

Antagna fördjupningar i översiktsplanen hittar du i strukturen till vänster. 

Kf = Antagen i kommunfullmäktige
Lk = Laga kraft

Publicerad av: Marks kommun