Antagen översiktsplan

Senast uppdaterad den 28 november 2018

Här kan du ta del av den översiktsplan för Marks kommun som antogs av kommunfullmäktige 2017-04-20, laga kraft 2017-05-25.

Antagna fördjupningar i översiktsplanen hittar du i strukturen till vänster. 

Kf = Antagen i kommunfullmäktige
Lk = Laga kraft

Publicerad av: Marks kommun