Antagna översiktsplaner

Senast uppdaterad den 11 juli 2017

Här kan du ta del av den översiktsplan för Marks kommun som antogs av kommunfullmäktige 2017-04-20.

Antagna fördjupningar i den gällande översiktsplanen hittar du i strukturen till vänster. 

Kf = Antagen i kommunfullmäktige
Lk = Laga kraft

Publicerad av: Marks kommun