FÖP Mark Nordväst  -  samråd

Senast uppdaterad den 20 november 2018

Fördjupning av översiktsplan för Marks kommun
Samråd 2018-11-05 till och med 2019-01-07

Den fördjupade översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som beskriver inriktningen för mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i Mark Nordväst. FÖP:en ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, berörda myndigheter och andra aktörer. Den ska visa kommunens viljeinriktning och skapa gemensamma spelregler för dem som bor, bygger, besöker och verkar i Mark Nordväst.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om samråd för förslag till Fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst, en fördjupning av översiktsplan för Marks kommun. Detta innebär att alla är välkomna att tycka till om förslaget. Syftet med samrådet är att förbättra, fördjupa och ge möjlighet till att påverka den fördjupade översiktsplanens utformning.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på:
Biblioteket i Sätila, Zethelius väg 13, Kinna
Bygg- och miljökontoret, Mor Kerstins väg 13, Kinna
Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna

Samrådsmöten kommer att hållas på följande platser:
Bygdegården, Hajomsvägen i Hajom, onsdag 21 nov, kl 18.30-20
Sätilaskolans aula, Zethelius väg 3 i Sätila, måndag 26 nov, kl 18.30-20
Församlingshemmet, Hålsjövägen 5 i Hyssna, onsdag 28 nov, kl 18.30-20

Kråkereds gamla skola, Ubbhult (mittemot Ubbhults kapell),
onsdag 12 dec, kl 18-19.30 (extrainsatt möte)

Synpunkter på planförslaget

skall lämnas skriftligt senast 2019-01-07 e-post: ks@mark.se eller brev till Marks kommun, Kommunstyrelsen, 511 80 KINNA.
Ange planens diarienummer 2013-389 212.

Information kan lämnas av

Planarkitekt Åsa Hagnestål, asa.hagnestal@mark.se, tfn 0320-21 71 17

Planhandläggare Ing-Marie Sjöblom, ing-marie.sjoblom@mark.se tfn 0320-21 70 22

Enhetschef Victoria Bengtsson, victoria.bengtsson@mark.se, tfn 0320 21 71 89

 

Publicerad av: Marks kommun