Workshop med näringslivet i Centrala Mark

Senast uppdaterad den 17 mars 2023

I vårt pågående arbete med fördjupad översiktsplan för centrala Mark, har vi nu tagit del av näringslivets tankar om centrala Marks framtid.

Kommunen bjöd den 3 mars 2023 in till en workshop med näringslivet i centrala Mark, vilket innefattar Kinna-Skene-Rydal-Berghem med omnejd, till en workshop vars syfte var att informera och ha dialog kring näringslivets framtid, utveckling och utmaningar. Resultatet visas i karta nedan. Utöver synpunkter kopplade till karta tar vi även med oss att: 

  • Arbeta för större politiska visioner 
  • Tydligare planer och bättre förutsägbarhet
  • Visa på vår röda tråd och tidplaner
  • Arbeta för Rent - Snyggt - Tryggt
  • Ta vara på engagemang
  • Ge snabb service
  • Träffas oftare förutsättningslöst 
  • Skapa Gó känsla 

 

Klicka här för att öppna kartan i nytt fönster!

Zooma in och ut på plus och minus. Klicka på de färgglada prickarna för att ta del av synpunkter.

 

Klicka här för att läsa mer om vårt arbete med pågående arbete med ny fördjupning!

Publicerad av: Marks kommun