Dialogarbete

Senast uppdaterad den 16 mars 2016

Under våren 2011 anordnades en en seminarieserie om viktiga frågor för Marks utveckling på Kunskapens Hus i Skene som blev både välbesökt och uppskattad.

Vi fick möjlighet att lyssna på inspirerande föreläsningar, samt att diskutera viktiga framtidsfrågor med inbjudna experter och förtroendevalda. De första två seminarietillfällena var öppna för alla intresserade.

Seminarium 1 Inspiration och introduktion - 26 februari

Vid det första seminarietillfället målade vi med de breda penslarna! Hur ser de stora trenderna ut i den omgivande världen? Utgångspunkten för den nya översiktsplanen är bland annat hållbar utveckling. Vad kan det betyda för Marks kommun? Vid detta seminarium träffade vi Stefan Edman samt Caroline Petersson och Ingemar Gustafsson från Camino, som alla gav oss goda exempel på konsumtion, tillväxt och vardagsliv ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Läs mer om seminariet under dokument nedan. 

Seminarium 2 Tematiska aspekter - 19 mars

Vid det andra tillfället höll vi oss närmre marken. En handfull viktiga teman diskuterades med hjälp av inbjudna experter. Ämnena berörde till exempel vindkraft, turism, trafik i samhällsplaneringen och regionala utblickar.

Läs mer om seminariet under dokument nedan. 

Seminarium 3 Workshop - 9 april

Det tredje och sista seminarietillfället hade formen av en workshop och var en summering av vardagslivskartläggningen, som byalagen och andra grupper har jobbat med i sina kommundelar under vintern 2010-2011. Representanter från byalagen och förtroendevalda möttes vid denna workshop i en framåtsyftande och gemensam övning.

Läs mer om seminariet under dokument nedan. 

Publicerad av: Marks kommun