Pågående arbeten

Senast uppdaterad den 27 juni 2017

Här kan du se alla pågående planer.

Fördjupning av översiktsplan för Mark (FÖP)
MARK NORDVÄST  Fördjupning av översiktsplan för Mark
Ett arbete med den fördjupade översiktsplanen för MARK NORDVÄST pågår.
I nästa skede kommer planen att bli föremål för samråd.

 
Detaljplaner
Kommer inom kort.

Publicerad av: Marks kommun