Pågående arbeten

Senast uppdaterad den 16 december 2016

Här kan du se alla pågående planer.

Översiktsplan och fördjupning av översiktsplan

Översiktsplan för Mark

Översiktsplanen har varit på samråd 2014-05-19--09-26 och inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse som behandlats politiskt. Nu revideras planen och till hösten beräknar vi att gå ut med en utställning.
Samråd: 2014-05-19–2014-09-26

Fördjupning av översiktsplan för Mark Nordväst

Arbetet med en fördjupning av översiktsplan för nordvästra delen av Marks kommun har påbörjats.

Planprogram

Skene 9:3, Skene

Nya villatomter i Gamla backa.

Detaljplaner

Kinnaström 4 och 5, Kinna

Cirka 100 lägenheter. Utreda vattennivån och förorenad mark. Nya bostäder i flerbostadshus och radhus.
Samråd: 2009-06-18–2009-09-11
Granskning: 2014-11-17–2014-12-08

Kinna 26:79, Barrsjön, Kinna

37 småhus. Vilar inför antagande.
Samråd: 2007-06-16–2007-08-20
Granskning: 2008-03-13–2008-05-15

Haby 5:69 med flera, Skene

Planändring, fristående villor.
Samråd: 2014-02-06–2014-03-07

Hägnen fritidshus, Sätila

Omvandlingsområde, vatten och avlopp ska ordnas och byggrätter utökas.

Hyssna 2:1, Hyssna

Flerbostadshus, radhus och villor.
Samråd: 2014-07-03–2014-08-29
Granskning: 2014-11-24–2014-12-15
Antagande: 2015-09-24 
Laga kraft: 2016-06-08

Publicerad av: Marks kommun