Planprogram för Kinna centrum

Bild över södra infarten till Kinna centrum.

Foto: Ola Erikson

Senast uppdaterad den 1 februari 2021

Under 2017/2018 utarbetades ett förslag till planprogram för Kinna centrum och Saharaområdet. Programarbetet avbröts efter samrådet och har idag ersatts av målbildsarbetet för Kinna centrum 2030 - materialet som samlades in och utarbetades i samband med programarbetet utgör dock ett viktigt underlag även fortsatt.

Under våren 2018 genomfördes en omfattande dialogprocess  i form av workshops med politiska partier, ungdomar, lokala företagare och fastighetsägare. Nedan går det bland annat att ta del av en film som gjordes om den stora workshop om Kinnas utveckling som hölls i Rydal.

Titta nedan eller klicka här för att komma till filmen!

Olika frågor diskuterades

Workshopen i Rydal genomfördes med cirka 60 deltagare som delades in i mindre grupper för att diskutera en önskvärd utveckling av Kinna. 

En av de utifrån kommande gästerna, arkitekturskribenten Mark Isitt, kommenterade workshopen som sällsynt framgångsrik och konkret i sitt upplägg.
Deltagande fastighetsägare, handlare och företagare i Marks kommun visade stor vilja och engagemang för att gemensamt skapa ett ännu mer attraktivt Kinna centrum.

Vill se blandad bebyggelse

Mest talades det om blandad bebyggelse med såväl handelsytor, kontor och bostäder, skola och idrott, vackra torg och parker och inte minst konkreta förslag till att ta vara på det vackra landskapet och närheten Viskan.

Planeringsprinciper från workshopen

Planeringsprinciperna nedan är en sammanfattning av de förslag som togs fram under workshopen:

 • Storgatan (nuvarande Boråsvägen) genom centrum och en tydlig entré.
 • Stadsdelen formas med stor omsorg.
 • Förtätad blandstad, bostäder, handel, kontor.
 • Bygga för alla, hyresrätter och bostadsrätter.
 • Parkering, inlastning, skyddsrum under mark.
 • Utveckla stråktänkandet, primärt, sekundärt.
 • Skapa torg, parker, mer kultur, närhet till natur.
 • Naturliga promenadstråk ned till Viskan.
 • Pröva möjlighet till högre hus.
 • Siluett och landmärke från motorväg.
 • Historisk skala och arkitektur ska leva vidare.
 • Skolan är en kunskapsborg i centrum.
 • Många barn ger liv åt stadsdel.
 • Idrott och event i arena lockar folk.

Inarbetas i målbild

Arbetet med planprogrammet för Kinna centrum har avbrutits, men ersattes under hösten 2020 av ett uppdrag om att upprätta en målbild för Kinna centrum 2030. Underlaget från arbetet med planprogrammet utgör dock även fortsatt ett mycket viktigt underlag för arbetet med centrumutvecklingen. 

Publicerad av: Marks kommun