Samarbete med Chalmers arkitektur

Senast uppdaterad den 12 juli 2023

Under hösten 2022 har vi samarbetat med Chalmers arkitektur i kursen Planning and Design for Sustainable Development in a Local Context. Kursen är en del av masterprogrammet Architecture and Design Beyond Sustainable Development vid Chalmers Arkitekturskola i Göteborg.

Vad innebar projektet?

I kursen Planning and Design for Sustainable Development in a Local Context har studenternas uppgift varit att analyserat kommunen utifrån ett större sammahang, hur kommunen ser ut idag och hur kommunen skulle kunna utvecklas i framtiden. Marks kommuns roll har varit att ge studenterna en riktig kontex att förhålla sig till för att kunna ta till sig och söka svar på existerade problematik. I projektet har många aktörer från näringliv, föreningsliv mm. medverkat som på olika sätt har koppling till Marks kommun.

Kursen avslutades med presentationer i Kinna konserthus den 13 januari 2023. Presentationerna går att se i efterhand. Klicka här för att komma till videon för studenternas presentationer. 

Du kan även ta del av studenternas arbeten via kommunens digitala utställning. Klicka här för att ta del av studenternas arbeten. 

För att läsa mer om kursen besök klicka här.

Publicerad av: Marks kommun