Kinna centrum

Senast uppdaterad den 31 maj 2023

Kinna är hela kommunens centralort och Kinna centrums attraktivitet spelar därför roll för hur Marks kommun kommer att uppfattas och utvecklas över tid.

Målbild Kinna

Som kommunens centralort är Kinnas utveckling relevant för hela Marks kommun. Nu har kommunstyrelsen antagit en målbild för Kinna centrum 2030.
Målbilden för det framtida Kinna centrum utgör en samlad bild över alla de samhällsutvecklingsprojekt som nu pågår i centrum och ska fungera som en inspiration och vägledning både för kommunen och andra aktörer. 

Målbilden har baserats på en medborgardialog och det går att läsa mer om processen som ledde fram till målbilden och att ta del av den nedan.

CityIndex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Marks kommun har beställt rapporten, som görs av Fastighetsägarna tillsammans med HUI Research. Nedan finns samtliga rapporter.

Publicerad av: Marks kommun