Målbild Skene 2035

Senast uppdaterad den 31 januari 2024

Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2024 att en målbild för Skene 2035 ska tas fram. Det pågående arbetet med en målbild för Skene centrum 2035 kommer att avbrytas och inarbetas i det nya uppdraget.

Ungefärlig geografisk avgränsning för uppdraget

En visionär bild av en sammanhållen centralort

Bakgrunden till det nya uppdraget är en önskan om att ta ett samtalt grepp om Skene som en integrerad del i en sammanhållen centralort. 

Den förändrade geografin kommer med många nya frågeställningar som till exempel mobilitet, handelsmönster, lokalisering av nya bostäder, lämplig lokalisering av industrier och kommunal service. Både frågan om hur det befintliga Skene centrum kan utvecklas när en framtida förbifart förbi Skene byggs såväl som hur området runt den nya förbifarten ska utformas blir också stora frågor. 

I och med den förändrade och utökade geografin förändras också detaljeringsgraden som arbetet kan ha - när målbilden formas kommer exempelvis förbifart Skenes exakta placering sannolikt inte att vara definierad ännu, varför bilden i många delar kommer att få målas upp på ett visionärt sätt. 

Formas genom dialog och tidigare insamlat material vägs in

Även detta nya uppdrag kommer att baseras på en dialogprocess och det tidigare insamlade materialet avseende Skene centrum kommer att vägas in. Den utökade dialogprocessen kommer att inledas under våren 2024 - mer information om detta kommer. 

Publicerad av: Marks kommun