Samhällsbyggnadsfrukost

Senast uppdaterad den 4 oktober 2023

Marks kommun genomför regelbundet samhällsbyggnadsfrukostar, med fokus på aktuella projekt och processer. Målgrupp för frukostmötena är du som näringsidkare eller intresserad invånare i kommunen.

Samhällsbyggnadsfrukostarna genomförs ungefär fyra gånger per år och fokuserar på olika aktuella projekt och processer. Utöver att utgöra ett informationsforum avses frukostmötena också fungera som en kontinuerligt  forum för dialog med kommunen. Frukostmötena är öppna för alla som vill delta, men man måste anmäla sig på förhand.

Nästa frukostmöte kommer att genomföras den 6 oktober 2023.

Publicerad av: Marks kommun