Samhällsbyggnadsfrukost "Framtidens Skene?" 25 mars 2022

Senast uppdaterad den 25 november 2022

Fredag den 25 mars 2022 bjöd Marks kommun återigen in till samhällsbyggnadsfrukost - denna gång med temat "Framtidens Skene?".

Den 25 mars var det dags för kommunens andra samhällsbyggnadsfrukost, denna gången med temat "Framtidens Skene?". Frukostmötet ägde rum i Skene Järns lokaler på Varbergsvägen 31 i Skene. 

Vid mötet berättade kommunen bland annat mer om den nya högstadiebyggnaden som ska byggas i anslutning till Ängskolan och gav en uppdatering om nuvarande status på arbetet med förbifart Skene, samt inhämtade inspel till dialogen om målbilden för Skene centrum 2035. Här kan du ta del av den presentation som visades på mötet. 

Publicerad av: Marks kommun