Samhällsbyggnadsfrukost "På gång" 10 december 2021

Senast uppdaterad den 16 december 2021

Den 10 december 2021 genomförde Marks kommun den första samhällsbyggnadsfrukosten under rubriken "På gång", denna gång som ett gemensamt arrangemang tillsammans med Företagarna i Mark.

På mötet berättade kommunen om ett urval av de mest aktuella bygg- och planeringsprojekten, denna gången med ett huvudfokus på centralorten och på kommunalt drivna projekt. Därefter delade Företagarna ut pris till Årets Företagare och Årets Unga Företagare i Mark 2021.

Är du intresserad av att ta del av vad som sades på mötet? Här kan du ta del av den presentation som visades. 

Har du tankar eller inspel kring vad du skulle vilja höra mer om vid nästa samhällsbyggnadsfrukost? Kontakta stadsarkitekt Lisa Heller.

Publicerad av: Marks kommun