Samhällsbyggnadsfrukost 'På gång' 9 december 2022

Senast uppdaterad den 16 december 2022

Det är mycket på gång i Marks kommun! Välkomna till Lyckeskolans aula fredagen den 9 december för ett frukostmöte som sätter fokus på de mest aktuella projekten.

Marks kommun och Företagarna bjuder nu återigen in till ett gemensamt frukostmöte där kommunen kommer att berätta mer om de mest aktuella bygg- och planeringsprojekten runtom i Mark. Mötet blir också ett forum för dialog och vi ser fram emot denna möjlighet att lära känna varandra bättre. 

Till mötet är både medlemmar i Företagarna och andra kommuninvånare varmt välkomna. Utöver att utgöra en del i Fredagsklubben är På gång en samhällsbyggnadsfrukost som är ett återkommande forum för information och dialog med Marks kommun.

Under morgonen kommer du bland annat att få höra mer om Marks kommuns pågående samarbete med Chalmers Arkitektur samt om den mest aktuella översiktliga planeringen, med pågående fördjupade översiktsplanearbeten i kommunens nordvästra och centrala delar. Framförallt relaterat till utvecklingen av kommunens centrala delar, där arbetet ännu befinner sig i ett tidigt skede, hoppas vi på en god diskussion frukostdeltagarna emellan.

Frukostmötet äger rum i Lyckeskolans aula fredag den 9 december 2022, med start 07.30. Morgonen avrundas cirka klockan 09.00.

För mer information och anmälan - klicka här. 

Publicerad av: Marks kommun