Workshop med näringslivet i Centrala Mark

Senast uppdaterad den 20 oktober 2023

Kommunen bjöd den 3 mars 2023 in till en workshop med näringslivet i centrala Mark, vilket innefattar Kinna-Skene-Rydal-Berghem med omnejd, till en workshop vars syfte var att informera och ha dialog kring näringslivets framtid, utveckling och utmaningar. Resultatet visas i karta nedan. Utöver synpunkter kopplade till karta tar vi även med oss att: 

  • Arbeta för större politiska visioner 
  • Tydligare planer och bättre förutsägbarhet
  • Visa på vår röda tråd och tidplaner
  • Arbeta för Rent - Snyggt - Tryggt
  • Ta vara på engagemang
  • Ge snabb service
  • Träffas oftare förutsättningslöst 
  • Skapa Gó känsla 

 

Klicka här för att öppna kartan i nytt fönster!

Zooma in och ut på plus och minus. Klicka på de färgglada prickarna för att ta del av synpunkter.

 

Publicerad av: Marks kommun