Samhällsbyggnadsfrukost

Senast uppdaterad den 10 december 2021

Med start den 10 december 2021 kommer Marks kommun framöver att regelbundet genomföra samhällsbyggnadsfrukostar, med fokus på aktuella projekt och processer.

Samhällsbyggnadsfrukostarna avses genomföras fyra gånger per år och fokusera på olika aktuella projekt och processer. Utöver att utgöra ett informationsforum avses frukostmötena också fungera som en kontinuerligt  forum för dialog med kommunen. Frukostmötena kommer att vara öppna för alla som vill delta, men man måste anmäla sig på förhand.

Nästa frukostmöte kommer preliminärt att genomföras den 25 februari 2022.

Publicerad av: Marks kommun