Samhällsbyggnadsfrukost

Senast uppdaterad den 1 juli 2022

Marks kommun genomför regelbundet samhällsbyggnadsfrukostar, med fokus på aktuella projekt och processer. Målgrupp för frukostmötena är du som näringsidkare eller intresserad invånare i kommunen.

Samhällsbyggnadsfrukostarna genomförs ungefär fyra gånger per år och fokuserar på olika aktuella projekt och processer. Utöver att utgöra ett informationsforum avses frukostmötena också fungera som en kontinuerligt  forum för dialog med kommunen. Frukostmötena är öppna för alla som vill delta, men man måste anmäla sig på förhand.

Nästa frukostmöte kommer preliminärt att genomföras i början av hösten 2022. Har du inspel kring intressanta teman eller projekt att diskutera då - hör av dig till stadsarkitekt Lisa Heller. 

Publicerad av: Marks kommun