Småhustomter och tomtkön

Senast uppdaterad den 15 mars 2024

Är du intresserad av att köpa en småhustomt för att bygga ett eget hus?

För att få möjlighet att köpa befintliga och äldre tomter så behöver man inte stå med i tomtkön, utan det räcker att ni hör av er till samhällsutvecklingsenheten med visat intresse.

För att få möjlighet att köpa nya tomter måste du registrera dig i tomtkön. När nya tomter kommer ut till försäljning får du reda på detta via ett direktutskick samt under kategorin ”Nya småhustomter”. Du kan anmäla dig till tomtkön genom att mejla till: sue@mark.se

För registrering i tomtkön utfärdas en årlig faktura på 375 kronor inklusive moms enligt gällande taxa. Du kan när som helst avregistrera dig från tomtkön om du så vill, du kan läsa mer om detta i dokumentet på denna sida.

Interaktiv karta

Befintliga tomter visas i vår interaktiva karta - klicka här för att komma till kartan

Mer information

Mer information om småhustomter och tomtkön finns i den beslutade riktlinjen nedan på denna sida, under Dokument.

För att se hur vi behandlar era personuppgifter gällande anmälan till tomtkön så kan ni läsa mer om detta här: Personuppgiftsbehandling - Marks kommun

 

Publicerad av: Marks kommun