Markanvisningstävling kvarteret Folkskolan i Kinna

Senast uppdaterad den 18 juni 2020

I Kinna - "Sveriges grönaste tätort" planeras det för nya bostäder!
Marks kommun bjuder in till markanvisningstävling för att
utveckla och bebygga kvarteret (kv.) Folkskolan intill nya
Lyckeskolan i Kinna.

Kommunen önskar aktiva aktörer som med egen drivkraft vill medverka i utformningen och genomförandet.
Tomterna i kv. Folkskolan är unika med sitt centrala läge i Kinna och Marks kommun, med närhet till affärer, skola och ett administrativt centrum. Med två minuters promenad tar man sig till Kinna resecentrum och vidare med kollektivtrafik.
Marks kommun ligger i Västra Götalands län, tre mil från Borås och sex mil från Göteborg respektive Varberg. Kinna är kommunens största ort och har en stark textil förankring.

Tävlingsbidragen förväntas spegla det strategiskt viktiga läget i Kinna. Kvarteret ska, med attraktivitet och kvalitet i gestaltning och utformning, stärka områdets identitet samt bidra till en välkomnande entré samtidigt som det visar på
långsiktig hållbarhet.
Avsikten är att ett markanvisningsavtal ska upprättas med vinnande förslagsställare och att förslaget därefter ska bearbetas i en detaljplan. Markanvisningstävlingen omfattar cirka 250 bostäder som fördelas på fem tilldelningsområden.

Syfte

Syftet med markanvisningstävlingen är att utse exploatörer till kvarteret Folkskolan där delar av fastigheterna Kinna 24:83 och Folkskolan 15 ingår. Kommunens målsättning är att det nya kvarteret ska förena befintlig bebyggelse med den nya Lyckeskolan samt vara en ledstjärna för ett hållbart stadsbyggande.

Tävlingstomten

Tävlingstomterna i kvarteret utgörs av delar av fastigheterna Kinna 24:83 och Folkskolan 15 med en sammanlagd yta om cirka 30 000 m².
Den exakta och slutgiltiga avgränsningen för markköpet kommer att avgöras av hur det vinnande förslagets struktur ansluter till omgivande funktioner. Tävlingstomterna gränsar i väster mot nya Lyckeskolan med idrottshallar, i öster mot bostadsområdet Lövås, i söder mot en grönyta och Nya Kinnavägen samt i norr mot en ny parkeringslösning och centrumbebyggelse.

Tävlingsdokument och bilagor nedan

Nedan på denna sida finns själva tävlingsdokumentet och övriga dokument med bilagor.

Här finns även kontaktinformation och länkar till kommunens översiktsplan samt bostadsprogram.

Uppdatering: Sista inlämningsdatum för markanvisningstävlingen är framflyttat till den 13 september 2020.

Visning av området

Kommunen erbjuder visning av tävlingsområdet tillsammans med projektledare. 
Kontakta Jörgen Heurlin e-post: jorgen.heurlin@mark.se för att boka en tid.

Dwg-fil

För att hämta en dwg-fil över området, klicka här. 

Frågor

Alla frågor skall mailas till tävlingsfunktionär Elin Berg e-post: elin.berg@mark.se.

I vänstermenyn finns även en sida där vi presenterar frågor - med svar - som skickas till kommunen.

Publicerad av: Marks kommun