Privata tomter

Senast uppdaterad den 3 november 2017

Här hittar du en lista över privata tomter, det vill säga tomter som inte ägs av Marks kommun. Det är tomtägare som visat intresse av att finnas med på Marks kommuns hemsida.

Fritsla

På Idrottsvägen/Aratorpsvägen finns tomt för byggnation av småhus.
Tomtstorlek: cirka 1000 kvadratmeter
Kontakt: 
Rolf Ramnegård
Salviagatan 2, 511 41 KINNA
0320 134 20
0706 02 34 20

Horred

I Horred finns en centralt belägen tomt för byggnation av småhus.
Fastighet: Mark Horred 5:40, Horred
Tomtstorlek: 1120 kvadratmeter.
Kontakt:
Susanne Andersson
Diamantgatan 13, 432 37 VARBERG
sussvbg@hotmail.com

Sätila

28 byggklara tomter finns på Skogshöjd
Kontakt:
Prosperia AB
Lennart Grimhusen 0736 13 38 51
Torbjörn Jennersjö 0705 47 50 00
www.prosperia.se

Ubbhult

Rydebacke Ekoby, byggklar tomt med väg fram till tomtgräns. El, telefon, vatten och urinledningar är framdragna till tomtgränsen.
Fastighet: Ubbhult 1:47 
Tomtstorlek: 1001 kvadratmeter
Utgångspris: 275 000 kr
Kontakt: 
Linden ekonomisk förening
Ordf. Magnus Stedman
0301 43125

Örby

Mos strand, byggfärdig tomt för småhus på cirka 150 kvadratmeter. Möjlighet till båtplats vid planerad gemensam brygganläggning.
Tomtstorlek: 1700 kvadratmeter
Kontakt: 
Annika Aspeblad
0320 35041, 21 88 62
073 973 5577

17 tomter finns för byggnation i Örby Krok, Örby 
Kontakt: 
Wendt Sweden
0320 122 23
0766 28 60 10

För dig som har privat tomt och önskar finnas med på denna sida, kontakta kommunikation, se kontaktuppgifter nedan. 

 

Publicerad av: Marks kommun