Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Småhustomter och tomtkön

Senast uppdaterad den 25 februari 2021

Är du intresserad av att köpa en småhustomt för att bygga ett eget hus?

För att få möjlighet att köpa nya tomter måste du registrera dig i tomtkön. När nya tomter kommer ut till försäljning får du reda på detta via ett direktutskick samt under kategorin ”Nya småhustomter”.

Du kan anmäla dig till tomtkön via formuläret nedan på denna sida.

För registrering i tomtkön utfärdas en årlig faktura på 300 kronor enligt gällande taxa. Du kan när som helst avregistrera dig från tomtkön om du så vill, du kan läsa mer om detta i dokumentet på denna sida.

Interaktiv karta

Befintliga tomter visas i vår interaktiva karta - klicka här för att komma till kartan!

Mer information

Mer information om småhustomter och tomtkön finns i den beslutade riktlinjen nedan på denna sida, under Dokument.

Anmäl dig här

Jag förstår att det utfärdas en årlig faktura på 300 kronor för registrering i tomtkön. *

Publicerad av: Marks kommun