Småhustomter och tomtkön

Senast uppdaterad den 2 september 2020

Är du intresserad av att köpa en småhustomt för att bygga ett eget hus?

För att få möjlighet att köpa nya tomter måste du registrera dig i tomtkön. När nya tomter kommer ut till försäljning får du reda på detta via ett direktutskick samt under kategorin ”Nya småhustomter”.

Du kan anmäla dig till tomtkön via formuläret nedan på denna sida.

För registrering i tomtkön utfärdas en faktura på 300 kronor enligt gällande taxa. Ni kan läsa mer om detta i dokumentet ”Regler för förmedling av tomter” på denna sida. 

Interaktiv karta

Befintliga tomter visas i vår interaktiva karta - klicka här för att komma till kartan!

Mer information

Mer information om småhustomter och tomtkön finns i den beslutade riktlinjen nedan på denna sida, under Dokument.

Anmäl dig här

 

Publicerad av: Marks kommun