Nya tomter

Senast uppdaterad den 19 november 2020

Torestorps prästgård 1:62

Marks kommun har lagt ut en ny kommunal småhustomt som är tillgänglig till de som är registrerade i vår tomtkö.

Fastighetsinformation: Fastighet: Torestorps Prästgård 1:62, klicka här för att se fastigheten i vår karta 

Adress: Lyckovägen 1, 511 93 Torestorp

Detaljplanebestämmelser: Bostadshus i två våningar med max 30 graders taklutning och max 700 kvadratmeter bruttoarea.       Klicka här för att se detaljplanen 

Fastighetspris: 300 000 kronor (inkluderar inte anslutningsavgift för vatten och avlopp) Försäljningskrav: Tomten säljs med krav på att köparen bebygger tomten med en eller flera helårsbostäder inom 24 månader

Försäljningen kommer gå till på detta vis:

1. Den som är registrerad i vår tomtkö och som har intresse av att köpa denna tomt kan anmäla sitt intresse i formuläret här nedan.

2. Intresseanmälan ska ha kommit in till oss på samhällsutvecklingsenheten senast den 15 januari 2021.

3. Fördelningen sker utifrån de som lämnat in en intresseanmälan och deras placering i tomtkön.

4. Efter den 15 januari 2021 kommer vi kontakta den som är först i tomtkön och som har lämnat in intresseanmälan för att påbörja en försäljning av fastigheten.

Kontaktvägar för ytterligare information:

• För frågor om anslutning till vatten och avlopp, samt kostnad för detta, kontakta kommunens VA-avdelning via va@mark.se eller 0320 31 70 00.

• För frågor om bygglov och vad man kan bygga på tomten, och prisindikationer för bygglov, kontakta kommunens byggnadsnämnd via pbn@mark.se eller 0320 21 70 00.

• För frågor om hanteringen av tomtkön och försäljningen av tomten, kontakta oss via sue@mark.se eller 021 21 70 00.

Intresseanmälan

 

Publicerad av: Marks kommun