Inbjudan till markanvisningstävling Smälteryd, Sätila

Flygbild över utbyggnadsområdet från väster, september 2019. Foto: Petronella Hauptmann

Foto: Flygbild över utbyggnadsområdet från väster, september 2019. Foto: Petronella Hauptmann

Senast uppdaterad den 21 januari 2020

Marks kommun inbjuder till markanvisningstävling om att bebygga del av fastigheten Lygnersvider 1:29 i Sätila med bostäder. Syftet med markanvisningstävlingen är att den ska resultera i förslag som med sina arkitektoniska, ekologiska och sociala kvaliteter stärker de befintliga värden som platsen erbjuder.

Mål

Avsikten är att markanvisningsavtal ska upprättas med de vinnande förslagsställarna och att en ny detaljplan i samarbete med vinnarna därefter tas fram för området.

Tävlingsområdet

Tävlingsområdet utgörs av del av fastigheten Lygnersvider 1:29. Det ligger i en lantlig miljö på gångavstånd från Sätila centrum och i direkt anslutning till Storån och Smälteryds naturreservat. Dryga halvkilometern söderut ligger Lygnern långsträckta badstrand.
Marks kommun ser framför sig ett område som knyter an till naturen och den lantliga miljön. Kommunen har en hög ekologisk, social och arkitektonisk ambition för Smälteryd och ser ett område vars byggnation samspelar med omgivningen på ett bra sätt.
Inom området bedöms ca 200 bostäder byggas. Området är indelat i fyra tilldelningsområden. En anbudsgivare kan lämna in anbud på ett eller flera tilldelningsområden.

Tävlingens upplägg

Markanvisningstävlingen genomförs genom ett jämförelseförfarande, där de tävlandes beskrivningar av bidragets arkitektoniska, ekologiska och sociala kvaliteter poängsätts. För ett tilldelningsområde poängsätts också bidragens idé gällande en mangårdsbyggnad som ska bevaras och fylla en funktion i området. Poängen summeras och viktas sedan mot det anbud som den tävlande lämnat in. Det bidrag som för ett tilldelningsområde erhållit högst värde efter gjord viktning av pris och kvalitetspoäng utses till vinnare av tilldelningsområdet. Markanvisningsavtal avses därefter upprättas med vinnande förslagsställare.

Viktiga datum

2019-11-12 Tävlingen startar
2019-11-26 Visning av tävlingsområdet
2019-12-02 Visning av tävlingsområdet
2020-02-18 Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag

Dwg-fil

För att hämta dwg-fil över området, klicka här.

Frågor och svar

Frågor som dyker upp under arbetets gång samt svar kommer att presenteras här på mark.se - se länken Frågor och svar nedan på denna sida eller klicka här.

Publicerad av: Marks kommun