Frågor och svar markanvisningstävling

Senast uppdaterad den 15 april 2020

Här nedan publiceras de frågor - med svar - som samhällsutvecklingsenheten tar emot.

Fråga:

Kommer tävlingsbidragen att vara avidentifierade i samband med bedömningen (om inte kommer bedömning att ifrågasättas ur konkurrens objektivitet och rättvisa)? 

Svar:

Ja, samtliga tävlingsbidrag kommer att avidentifieras innan de lämnas till juryn för bedömning.

Fråga:

Finns det dwg-fil över området?

Svar:

Ja, klicka på länken här!

Om något krånglar går det bra att kontakta oss via mejl - klicka här eller nedan på sidan - så skickar vi en sådan till er!

Fråga:

Kommer alla tävlingsbidragen presenteras någonstans så man kan ta del av de olika bidragen?

 Svar:

Nej, bidragen kommer inte att presenteras offentligt.

De anbud som de tävlande lämnar in och som ligger till grund för tävlingen kommer att finnas tillgängliga som offentliga handlingar via kommunstyrelsens registratur när tävlingen är avgjord och markanvisningsavtal har tecknats med de byggherrar som står bakom de vinnande tävlingsbidragen.

Publicerad av: Marks kommun