Tomtkö

Senast uppdaterad den 28 juni 2017

Marks kommun säljer och förmedlar kommunala tomter för byggnation av småhus. Tomterna erbjuds i turordning till dem som står i kommunens tomtkö.

För att anmäla dig till tomtkön måste du först fylla i och skicka in en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten finns att hämta på Kommunhuset, Boråsvägen 40 i Kinna eller så kan du ladda ner den längre ner på denna sida.

Avgift 

När du ställer dig i tomtkön får du betala 300 kronor för första året. När du betalt avgiften så betalar du 100 kronor per år för att stå kvar i kön.

Fördelning

Då nya bostadsområden har planerats görs en förfrågan till alla i tomtkön genom ett brevutskick. Vid en sådan förfrågan finns en sista anmälningstid. När tiden löpt ut fördelas tomterna mellan de som anmält intresse och efter hur lång tid man varit i tomtkön.

Den prioritetsordning av ort du angav vid anmälan till den kommunala tomtkön fungerar som vägledning för kommunen vid förvärvande av fastigheter och i arbetet med nya detaljplaner. Prioritetsordningen har ingen koppling till fördelningen av tomter.

Avregistrering

Du tas bort ur tomtkön när du själv begär det, köpt en tomt eller inte betalat din årsavgift. När två personer är registrerade på samma anmälan i tomtkön tas båda bort om inte annat meddelas.

Ändrar du adress så är det viktigt att du meddelar oss detta.

Publicerad av: Marks kommun