Vinnande bidragen kvarteret Folkskolan i Kinna

Gestaltningsbild Erik Larsson Bygg

Foto: Gestaltningsbild Erik Larsson Bygg

Senast uppdaterad den 25 augusti 2021

Tre företag, varav två från Sjuhärad, kommer att utveckla kvarteret Folkskolan i Kinna centrum. Det står nu klart sedan markanvisningstävlingen för området avslutats.

De vinnande bidragen kommer från är Erik Larsson Bygg, Limmared, Hökerum Bygg, Ulricehamn och GBJ Bygg, Växjö.

De tre företagen kommer att exploatera de fem delområden som ingick i markanvisningstävlingen. För kommunen har hållbarhetsperspektivet stått i fokus – såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt, i linje med det nationella Agenda 2030-arbetet som pågår.

Kommer att stärka Kinna

- Jag är glad över intresset att många vill vara med och utveckla Kinna och Mark, och inte minst att arbetet nu kommer igång, säger Lisa Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S).

Hon fortsätter:

- Detta blir ytterligare en del i arbetet med att fortsätta göra Mark till en attraktiv, hållbar och framtidssäkrad kommun. Denna nya bostadsdel kommer också stärka Kinna och underlag för handel och service. Här formas nu ett bostadsområde där förhoppningen är att både yngre och äldre kommer trivas och känna sig trygga. Detta känns riktigt bra för framtiden!

Goda exempel på utveckling

Tomas Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande (M), är också positiv.

- Jag kan med glädje konstatera att det finns ett stort intresse av att utveckla Kinna! Vi har fått in flera bra förslag och kommer när allt är färdigbyggt ha en ny fin del i Kinna. De vinnande förslagen är goda exempel på hur vi kan förtäta och utveckla vår centralort tillsammans med olika intressenter.

Fördelningen av områden

Fördelningen ser ut som följer:

  • Område A och E har tilldelats Erik Larsson Bygg, område A är ca 50 bostadsrätter och område E ca 60 bostadsrätter.
  • Område B och D har tilldelats GBJ bygg, område B är ca 56 bostadsrätter och område D ca 56 hyresrätter.
  • Område C har tilldelats Hökerum och omfattar ca 62 bostadsrätter.

Totalt handlar det om 284 bostäder fördelat på 56 hyresrätter och 228 bostadsrätter, dvs ca 20 procent hyresrätter och 80 procent bostadsrätter.

Juryns motivering

Efter genomförd bedömning har juryn enats om att utse följande tävlingsbidrag till som vinnare: 

Tilldelningstomt A - Hemslöjd

”Tävlingsförslaget har genom en omsorgsfull gestaltning format enkla och effektiva lösningar för trafik och urbana gaturum. Genom en öppen kvartersstruktur mot söder gestaltar tävlingsförslaget goda boendemiljöer och förutsättningar för offentliga samlingsplatser i anslutning till Lyckeskolan och idrottshallarna.” 

Tilldelningstomt B & D - Kv. Folkskolan

”Tävlingsförslaget sträcker sig över två tomter med ambition om att bygga en helhet med en blandning av olika upplåtelseformer. Förslaget grundar sig på ekologisk hållbarhet, visar goda lösningar till social hållbarhet och inte minst kreativa, innovativa lösningar för framtidens boendemiljöer.”

Tilldelningstomt C – Kv. Folkskolan, Väven

”Med en genomarbetad gestaltning i plan och fasad som bottnar i en variationsrik form och funktion. har tävlingsförslaget lyckats följa tävlingsuppgiftens uppsatta mål och vision. Programmet bjuder på innovation och kreativa lösningar som binds samman med omgivande miljö och förutsättningar, hållbara och flexibla över tid. ”

Tilldelningstomt E – Kv. Folkskolan, Hemslöjd

”Tävlingsförslaget bjuder på en harmonisk lösning med utgångspunkt i platsens förutsättningar. Det exponerade läget hanteras varsamt med ettrenodlat estetiskt utryck, som beskyddar resterande exploatering och knyter an till omgivande landskap.” 

Juryn har bestått av Lisa Dahlberg, Kommunstyrelsens ordförande (S), Tomas Johansson, Kommunstyrelsens vice ordförande (M), Victoria Bengtsson, Samhällsutvecklingschef, Åsa Hagnestål, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Afshin Ghafoori, Planarkitekt och Erik Glansin, Lokalförsörjningsingenjör, samtliga Marks kommun. 

Vill göra Kinna attraktivt

- Vi ser med stor tillförsikt ett bra och nära samarbete med kommunen och de övriga aktörerna om att göra Kinna centrum till en attraktivt område där alla är välkomna att bo och umgås i, säger Daniel Claesson, projektutvecklare på Erik Larsson Bygg, och fortsätter:

- Marks kommuns textila arv och hantverkstradition är något som vi ville ta fasta på. Att vara med och utveckla Kinna centrum och med tilldelningstomt A och E är en fantastiskt möjlighet. Att få genomföra något sådant som kommer ge ett avtryck. Tanken är att låta Kinnaborna fylla och ta del av det nya områdets gemenskap och skapa sociala mötespunkter. Vi vill i förslaget ge möjligheter till ett generöst torg i bästa söderläge, som också angränsar till Kinnas nya landmärke ”Meter-vara”, ett högt torn med textila preferenser.

GBJ Bostadsutveckling utvecklar sina tankar för Kinna centrum:

- Vi har lång erfarenhet av att utveckla bostadsrätter och sedan ett antal år tillbaka utvecklar vi även hyresrätter som vi långsiktigt förvaltar i ett närstående bolag. Inom Kvarteret Folkskolan tänker vi oss att upprätta bostadsrätter på Tomt B och hyresrätter på Tomt D. Vårt tävlingsförslag grundar sig i hållbar utveckling från första steget. Att behålla och integrera det befintliga parkeringsgaraget i den nya bebyggelsen är ett utmärkt exempel på hur vi tänker kring hållbarhet. Detsamma gäller vårt förslag om en samfällighet för samtliga tomter som säkerställer kvalitativa och långsiktiga lösningar för hållbarhet, berättar Mattias Strömberg, VD för GBJ Bostadsutveckling.

Gestaltningsbilder

Gestaltningsbilder nedan - klicka på dem för att se dem i större format.

 GBJ Bygg

Hökerum Bygg

Erik Larsson Bygg

Publicerad av: Marks kommun