Trädgård och vilda djur

Senast uppdaterad den 16 maj 2018

Vilda djur kan orsaka störningar och vålla skada. Många vänder sig till bygg- och miljökontoret med dessa problem, men ansvaret för att hantera vilda djur som stör eller orsakar skada ligger på fastighetsägaren.

Bygg- och miljökontoret kan agera om problem med skadedjur innebär fara för människors hälsa eller miljön utifrån miljöbalkens regler. Man kan då kräva att fastighetsägaren ska vidta åtgärder, som också måste stå för kostnaderna för dessa åtgärder.

Skadedjur inomhus

Det är enligt miljöbalken fastighetsägaren som ska se till att bostäder och lokaler hålls fria från ohyra och andra skadedjur. Vid problem med skadedjur inomhus kan du vända dig till ett skadedjursbolag som kan hjälpa till med sanering och förebyggande åtgärder för att minska framtida problem.

Vilda djur utomhus

När det gäller vilda djur som orsakar skada utomhus så är det också fastighetsägarens ansvar. Gäller det tama djur är det djurägarens ansvar. Tänk på att vårdslös matning av fåglar gör att flockar av duvor, kråk- och måsfåglar samlas i närheten av fågelmatplatsen. Även råttor, möss, vilda kaniner och harar kan lockas till platsen. 

Publicerad av: Marks kommun